Kainuulaisen maidon-, nurmen- ja naudanlihantuotannon kehittämishankkeen (MaiNuLi) tavoitteena on tehostaa maakunnan tilojen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Hyvinvoiva ja osaava yrittäjä jaksaa panostaa kilpailukykyisen tuotannon kehittämiseen.

Hanke toteutetaan asiantuntijoiden vetäminä pienryhminä, joissa tarkastellaan tuotannon haasteita ja pyritään yhdessä löytämään niihin kestäviä ratkaisuja. Pienryhmät kokoontuvat viidestä seitsemään kertaa vuosien 2016-2017 aikana. Välimatkat eivät ole este osallistumiselle, sillä hankkeessa käytetään aktiivisesti etäyhteysohjelmia. Pienryhmissä saman alan yrittäjät jakavat kokemuksiaan. Asiantuntijoiden johdolla haetaan uusia näkökulmia oman tilan kehittämiseen parhaita käytäntöjä vertailemalla ja tuoreeseen tutkimustietoon peilaamalla. Tapaamisten tarkempi sisältö räätälöidään tilojen tarpeen mukaan.

Mitä on pienryhmätoiminta? Katso video

Hankkeen pienryhmät

Enemmän maitoa meijeriin – maidontuotannon ryhmä
Viisas pääsee vähemmällä – töiden helpottamisen (LEAN) ryhmä
Komiat kantturat  – emolehmäryhmä
Lihaisa tulevaisuus  – nautaryhmä
Virkeät vasikat   – vasikkaryhmä
Hyvä ruoka, parempi kasvu – lihanautojen loppukasvatusryhmä
Nurmet nousuun – nurmentuotannon ryhmä
Ethän väsähä! – johtamisen ja työssäjaksamisen ryhmä

Hanketta hallinnoi ProAgria Kainuu ja sen päärahoittaja on Euroopan maaseuturahasto ja Suomen valtio. Hankkeen osatoteuttajana on Luke sekä osatoteuttajana ja -rahoittajana A-Tuottajat ja Osuuskunta ItäMaito.

Lisätietoja:
Inkeri Taurula, maatilayritysasiantuntija, ProAgria Kainuu, inkeri.taurula@proagria.fi, 043-8254206

 

 

 

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut