Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU)

Eila Niskanen

Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU-hanke)

1.1.2018 – 31.8.2020

Maaseudun innovaatioryhmä Kainuuseen
Maaseudun innovaatioryhmät eli EIP–ryhmät ratkovat alkutuotannon ongelmia, mikä parantaa maa- ja metsätalouden tuottavuutta ja tehokkuutta. Innovaatioryhmän toiminnassa yhdistyy alan yrittäjien käytännön osaaminen ja asiantuntijoiden tieto.  

Maa- ja metsätalousministeriö valitsi marraskuussa 2017 kolme uutta innovaatioryhmää. Näistä yksi toimii Kainuussa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön ja ProAgria Kainuun vetämänä. Alkutuottajina innovaatioryhmässä on kahdeksan kainuulaista maaseutuyrittäjää. Lisäksi ryhmässä on asiantuntijoina ohjelmistoja ja verkkopalveluja maatiloille tuottava MTech Digital Solutions Oy, rehunäytteenottokairoja valmistava Semes Oy, ProAgrian valtakunnallinen ruokinnan ja automaatiolypsyn asiantuntija sekä paikallisten eläinlääkäreiden edustaja.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja rehun laadunvalvontaan ja karjan ruokinnan lehmäkohtaisen tasapainon seuraamiseen kehittämällä tilakäyttöön soveltuvia mittareita ja niiden tiedonsiirtosovelluksia mittaustulosten tehokasta hyödyntämistä varten. Hankkeen ratkaisuilla pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan viljelijän arkea, mutta myös laskemaan ruokintakustannuksia ja parantamaan tuottavuutta.

Toteutus
Käyttöönotettavilla ja kehitettävillä mittauksilla optimoidaan säilörehun korjuuaikaa ja esikuivatun tuorerehun keruuaikaa, sekä voidaan seurata rehun kuiva-ainepitoisuutta jopa päivittäin ja varmistaa näin oikea sekoitussuhde väkirehun kanssa aperuokinnassa. Ruokinnan vaikutusta naudan hyvinvointiin on myös tarpeen seurata. Erityisen tärkeää on poikimisen jälkeen korkeisiin tuotoksiin yltävien lehmien tiivis lehmäkohtainen seuranta, joka on mahdollista kehitettävillä biosensorimittauksilla. Hankkeessa esitetään ratkaisuja myös mittaustuloksien vaivattoman tiedonsiirron, järjestelmällisen tallentamisen sekä niiden pitkäaikaisvertailujen helpottamiseksi. Hankkeen ratkaisuja pilotoidaan lopuksi tiloilla.

Hankkeen sisältö

Hanke-esite

Lehdistötiedote 16.1.2018

Älyrehu auttaa karjanruokinnassa, Maaseutu.fi

Viron opintomatka 24.-26.4.2019 esite

Lisätieoja kasvun ja korjuuajan seurannasta
Satomäärät ja d -arvoennuseen tarkentaminen korjuuaikanäytteillä
XNIR mittalaitteen testaus ja vertailu Valion NIR-analyysiin

Hankkeen materiaalit PDF muodossa sivun alareunassa.

Hanketta hallinnoivat Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö ja ProAgria Kainuu ry

Lisätietoja:
projektitutkija Tuija Kallio, puh. 050 346 8908, tuija.kallio@oulu.fi
maatilayritysasiantuntija Minna Tanner, puh. 040 572 3197, minna.tanner@proagria.fi

        


Jaa

Blogikirjoitukset

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut